Menu

Dit moet je weten over je brandverzekering

Bijna elke huurder, verhuurder of eigenaar van een woning heeft tegenwoordig een brandverzekering. Dat is erg verstandig, want deze verzekering dekt verschillende soorten directe en indirecte schade. Een brandverzekering dekt vele soorten schade die te maken hebben met brand. Echter wordt naast brandschade ook schade als gevolg van andere factoren vergoed. Vroeger bestonden er meerdere soorten verzekeringen die ervoor zorgden dat een woning goed verzekerd was in geval van schade, waaronder de brandverzekering. Tegenwoordig vallen deze verzekeringen, onder andere de brandverzekering, inboedelverzekering etcetera onder één naam, namelijk de woonverzekering. 

Wat is een brandverzekering? 

Een brandverzekering verzekert dus personen tegen zowel directe als indirecte schade die het gevolg is van brand. Je bent dus beschermd tegen schade aan je woning en je inboedel. Ondanks dat de term brandverzekering doet vermoeden dat je alleen tegen brandschade gedekt bent, is dit niet het geval. Een brandverzekering dekt ook waterschade, stormschade, vandalisme, of schade als gevolg van sneeuw of hagel. De basis van een brandverzekering is een aantal standaard dekkingen. Ook kan een verzekeraar zelf aanvullende dekkingen aanbieden. Deze kun je echter niet zelf aanvragen. Wel kun je zelf optionele dekkingen aanvragen. Deze optionele dekkingen omvatten bijvoorbeeld een diefstalverzekering. 

Standaard dekkingen van een brandverzekering

De standaard dekkingen zijn terug te vinden in elke brandverzekering. Deze standaard dekkingen dekken tegen schade door een brand en een ex- of implosie. Ook schade door een luchtvaartuig, dier, of auto (na aanrijding) wordt gedekt. Verder ben je met een brandverzekering ook beschermd tegen een omgevallen boom op de woning, natuurrampen of schade na inbraak. Schade veroorzaakt door bliksem, storm, hagel, rook, roet of water wordt ook vergoed. Tot slot ben je met een brandverzekering ook verzekerd tegen aanslagen, arbeidsconflicten, terrorisme, glasbreuk en stookolieschade. Een verzekeraar kan ook aanvullende dekkingen, zoals reddingskosten vergoeden. 

Brandverzekering als huurder

In principe is een brandverzekeraar voor eigenaars van een woning niet verplicht. Wel wordt deze vaak door de bank verplicht om een hypothecaire lening te krijgen. Voor huurders zit dit echter anders. Huurders zijn namelijk wel verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Een huurder van huis, studentenkamer of appartement is namelijk verplicht om de woning in oorspronkelijke staat terug te leveren. Kosten aan een woning door bijvoorbeeld lekkage, brand of storm kunnen snel hoog oplopen. Aangezien de huurder aansprakelijk is voor de schade in het appartement is een brandverzekering dus echt noodzakelijk. Een brandverzekering huurder moet een aantal bepalingen bevatten. Hieronder valt brandschade, waterschade en schade tegenover anderen. Deze vormen van schade zijn vrijwel altijd ook de standaard dekkingen in een brandverzekering. 

Kosten van een brandverzekering

De kosten van een brandverzekering hangen af van een aantal factoren. Zo spelen een mogelijk hoger risico op brand door het gebruik van bepaalde materialen en een hoger risico op inbraak door een afgelegen woonplaats mee. Verder zijn ook de optionele dekkingen en de waarde van de woning of het appartement bepalende factoren. Tot slot spelen ook de hoogte van de franchise en verschillen in dekkingen tussen verschillende verzekeraars mee in het bepalen van de kosten. Je kunt online verschillende brandverzekeringen vergelijken, bijvoorbeeld op de kosten. Zo kun je de brandverzekering met de meeste gunstige prijs vinden. De prijs van een brandverzekering kan namelijk per verzekeringsmaatschappij erg verschillen.